Prezentacje
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku
Witolda Lutosławskiego 23, 76-200 Słupsk
telefon: 59 8425501
fax: 59 8425501
e-mail: 
www: http://sp1slupsk.pl

Projekt Szansa na sukces

bez-tytulu

OGŁOSZENIE

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku
ogłasza rekrutację uczestników projektu

Szansa na sukces
– podniesienie jakości edukacji ogólnej w słupskich szkołach podstawowych

W ramach Działania 03.02.Edukacja ogólna
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020

w dniach od 04.09.2017 do 15.09.2017.

W projekcie mogą uczestniczyć uczniowie klas 1-7
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku .

Rekrutację prowadzą nauczyciele, wychowawcy klas,
szkolni koordynatorzy oraz specjalista
ds. monitoringu i promocji.

(dokumentacja rekrutacyjna do pobrania na stronie internetowej szkoły http://sp1slupsk.pl/,
u wychowawców lub w sekretariacie)

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

-> czytaj więcej

Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Wydział Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, wi@um.slupsk.pl

Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, fax: (59) 842 47 60, e-mail: we@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013