Prezentacje
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku
Witolda Lutosławskiego 23, 76-200 Słupsk
telefon: 59 8425501
fax: 59 8425501
e-mail: 
www: http://sp1slupsk.pl

Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Efekty współpracy ze środowiskiem lokalnym w roku szkolnym 2011/2012:

Lp

Partnerzy

Zakres

Efekty

1.

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Pozyskiwanie wsparcia (również finansowego) na organizację imprez, konkursów, działalność ekologiczną, kulturalną i pozalekcyjną, sportową, itp.

Umożliwienie realizacji

zadań szkoły, wszechstronnego rozwoju uczniów, rozwijania zainteresowań.

2.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Wycieczki dydaktyczne uczniów na wysypisko śmieci, prace pielęgnacyjne Pomnika Przyrody.

Kształtowanie postaw proekologicznych – segregowanie śmieci, zbiórka zużytych baterii, makulatury itp.

3.

Biblioteki – Wojewódzka, Pedagogiczna, Miejska

Wspólne organizowanie

i przeprowadzanie konkursów

i imprez literackich, udział

w Słupskiej Wiośnie Literackiej, lekcje w Bibliotece Pedagogicznej:

- udział w imprezie festiwalowej X Bałtyckiego Festiwalu Nauki pt. „Słupszczanin – to ja! Baśnie słupskie” – 24.05.2012r.

- zwiedzanie Biblioteki Pedagogicznej, Działu Multimedialnego, udział w prelekcji o asertywności.

Popularyzacja czytelnictwa.

Zasady postępowania w trudnych sytuacjach.

4.

Wydział Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska UM w Słupsku

Współorganizowanie akcji „Sprzątanie świata”, „Posprzątaj po swoim psie”.

Podnoszenie świadomości w zakresie dbania o środowisko naturalne w najbliższym otoczeniu.

5.

Młodzieżowy Dom Kultury, Młodzieżowe Centrum Kultury

Udział w zbiórce pieniędzy WOŚP, wyjścia do teatru.

Aktywizowanie do udziału w akcjach charytatywnych, kształtowanie nawyku korzystania z kultury.

6.

Schronisko dla Zwierząt

Zbiórka karmy dla zwierząt.

Kształtowanie postaw humanitarnych i charytatywnych, wyrabianie nawyku dbania o zwierzęta

7.

Muzeum Pomorza Środkowego

Udział uczniów w konkursach, wystawach, lekcjach.

Poszerzanie przestrzeni edukacyjnej uczniów.

8.

Dogoterapia

Spotkanie edukacyjne nt. bezpiecznego zachowania się w stosunku do psów w kl. „0” i I.

Nauka bezpiecznych zachowań wobec psów.

9.

Związek Kynologiczny

Spotkanie edukacyjne nt. bezpiecznego zachowania się w stosunku do psów.

Nauka bezpiecznych zachowań wobec psów.

10.

Teatr Lalki „Tęcza”, Teatr SOK

Systematyczne wyjścia na spektakle, zajęcia teatralne dla uczniów za kulisami, udział w Tęczowym Korowodzie

Przygotowanie dzieci do odbioru szeroko pojętej oferty kultury.

11.

PTTK

Udział w rajdach po najbliższej okolicy.

Poznanie najbliższej okolicy, regionu.

12.

Policja,

Szkoła Policji

Spotkania z dzielnicowym, z Wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej – prelekcje dla uczniów i rodziców:

- udział klas szóstych w prelekcji dotyczącej cyberprzemocy i korzystania z portali społecznościowych.

Uświadomienie uczniom oraz rodzicom zasad bezpiecznego życia.

13.

Parafia św. Jacka

Wspólna organizacja konkursu „Sacrum w literaturze polskiej”, wycieczki, pielgrzymki, wystawy prac uczniów.

Współpraca Szkolnego Koła Caritas z proboszczem parafii św. Jacka.

Udział w liturgii.

Przygotowanie lampionów adwentowych.

Prowadzenie spotkań Podwórkowych Kółek Różańcowych.

Aktywizowanie środowiska lokalnego poprzez wspólne podejmowanie i realizację zadań. Wspólne działania będące wynikiem reakcji na potrzeby społeczne.

14.

Caritas przy parafii św. Jacka

Pozyskiwanie pomocy dla najuboższych rodzin, rozdawanie produktów spożywczych, współorganizowanie IX Szkolnego Festynu Rodzinnego, współorganizowanie Wigilii i Śniadania Wielkanocnego.

Niesienie pomocy potrzebującym, aktywizacja środowiska lokalnego, współpraca dzieci i dorosłych.

15.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej

Zapraszanie na przedstawienia, wspólne imprezy np. Dzień Babci i Dziadka, Wigilijne – Jasełka.

Współprzygotowanie i koncert pieśni patriotycznej podczas apelu z okazji Święta Niepodległości.

Udział zespołu „Wrzosy” II Wojewódzkim Festiwalu Rodzinne Śpiewanie „Pieśni naszych ojców”.

Aktywizowanie środowiska lokalnego, kształtowanie właściwych postaw dzieci w stosunku do starszych.

16.

Przedszkole nr 2, 4, 7 i „Mądry Maluch”, „Bajkowa Kraina”

Prezentowanie przedstawień teatralnych przygotowanych przez uczniów. Promocja szkoły wśród rodziców dzieci sześcioletnich na stronie internetowej naszej szkoły. Współpraca związana z zakończeniem roku szkolnego i przedszkolnego. Prelekcja dla rodziców dzieci z przedszkoli na temat gotowości szkolnej. Lekcje otwarte dla przedstawicieli.

Wspólnie z MP4 przygotowanie i przyjęcie chóru z Finlandii Suzuki Voice Group.

- wizyta w Miejskim Przedszkolu nr 4 z przedstawieniem muzycznym „Dzieci dzieciom” – 12.06.2012r.

- zaproszenie „Bajkowego Przedszkola” oraz Miejskiego Przedszkola nr 4 na przedstawienie teatralne „Sen Doroty” – 25.04.2012r.

- prowadzenie otwartych zajęć artystycznych dla grupy dzieci – 26.04.2012r.

- udział 5-6 latków z Przedszkola Miejskiego nr 2 w zajęciach otwartych „Zajęcia plastyczno – muzyczne” w klasie 3b

- koncert kolęd w Przedszkolu „Mądry Maluch” kl. 2c

Promocja szkoły.

17.

MOPR

Zapewnienie uczniom obiadów, wyprawek szkolnych, współpraca z pedagogami i kuratorami MOPR np.

Wspieranie najuboższych dzieci.

18.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego

Umożliwienie przygotowania uczniów do konkursu – ćwiczenia w Miasteczku Ruchu Drogowego, prelekcje dotyczące potrzeby noszenia odblasków przez dzieci – obdarowanie dzieci przedmiotami odblaskowymi.

Organizacja egzaminu na kartę rowerową dla uczniów kl. V, w bieżącym roku szkolnym wydano 20 kart rowerowych.

19.

PCK

Udział w akcji „Góra grosza”, „Gorączka złota”, zbiórka darów dla dzieci.

Uwrażliwienie dzieci, wskazywanie możliwości pomagania innym.

20.

Szkolny Związek Sportowy

Wspólna organizacja zawodów sportowych.

Kształtowanie zdrowego stylu życia poprzez promocję sportu.

21.

Media „Głos Pomorza”, „Głos Słupski”, Radio Koszalin, TV Słupsk VECTRA

Przekazywanie informacji o szkole i imprezach szkolnych.

Promowanie szkoły.

22.

Akademia Pomorska

Praktyki studenckie, prowadzenie działań profilaktycznych przez studentów pielęgniarstwa wśród dzieci i rodziców.

Umożliwienie nabycia studentom umiejętności, podpatrywanie warsztatu pedagogicznego.

23.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Korzystanie z ofert szkoleniowych.

Współpraca z wydawnictwem celem popularyzowania konkursów organizowanych w naszej szkole.

Doskonalenie warsztatu pracy.

Publikacje w biuletynie „Informator Oświatowy” artykułów o:

- Wojewódzkim Konkursie „Sienkiewicz nam wzorem”

- Miejskim Konkursie Frazeologicznym „Mistrzowie słowa” organizowanych w naszej szkole.

24.

Miejski Ośrodek Doskonalenia Metodycznego

Korzystanie z ofert doskonalących warsztat pracy.

Zdobywanie nowych kwalifikacji, doskonalenie warsztatu pracy.

25.

Słowiński Park Narodowy, Park Krajobrazowy „Dolina Słupi”

Udział uczniów w konkursach.

Poznawanie osobliwości przyrody w najbliższym regionie.

26.

Związek Nauczycielstwa Polskiego, KMPOiW „NSZZ Solidarność”

Pomoc w ocenie aktów prawnych pracowników oświaty. Współorganizowanie imprez (np. bal karnawałowy dla dzieci).

Integracja środowiska.

27.

Klub Sportowy STK Czarni Słupsk, Klub Sportowy „Gryf”

Realizacja zajęć z piłki koszykowej chłopców i piłki nożnej klas I – III.

Rozwijanie zainteresowań i talentów – promowanie zdrowego stylu życia.

28.

Powszechna Kasa Oszczędności

Prowadzenie w szkole SKO, koordynowanie konkursu ogłaszanego przez PKO „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w PKO”.

Kształtowanie nawyku oszczędzania, zdobycie nagrody w wysokości 1000 zł – przeznaczonej na zakup sprzętu, zmiana formy oszczędzania – konta internetowe.

29.

Związek Wędkarstwa Polskiego

Organizowanie zawodów wędkarstwa dla uczniów szkoły, konsultacje w sprawie zajęć pozalekcyjnych.

Umożliwienie dzieciom rozwijania zainteresowań i pasji, propagowanie zdrowego stylu życia.

30.

Powiatowy Urząd Pracy

Prace interwencyjne (pracownik – „Bezpieczne przejście”) – 2011/2012

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w drodze do i ze szkoły.

31.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Ogólnokształcących nr 2 w Słupsku

Prace remontowe w ramach praktyk zawodowych.

Odnowiono sale lekcyjne i pomieszczenie woźnych.

32.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Słupsku

Realizacja programu „Dzień Przedsiębiorczości”

Elementy dekoracji do przedstawień.

33.

Szkoła Podstawowa nr 9 w Słupsku

Prezentacja występu muzycznego „Dzieci dzieciom” oraz przedstawienie Mitów Greckich.

Współpraca z nauczycielami uczącymi w Wojewódzkim Szpitalu:

- prezentacja występu muzycznego „Dzieci dzieciom” – 30.05.2012 r.

34.

Centrum Języka Rosyjskiego

Współorganizowanie Światowego Dnia Misia Pluszowego, konkursów w oddziale przedszkolnym, współudział w akcji Cała Polska Czyta Dzieciom.

Przybliżenie dzieciom kultury sąsiedniego kraju.

35.

Placówka Socjalizacyjna „Mój Dom Moja Przyszłość”

Przekazywanie wychowankom ciast z okazji ich urodzin pieczonych przez nauczycieli – akcja „Odrobina domu dla domu”.

Kształtowanie postaw prospołecznych.

36.

Specjalny Ośrodki Szkolno-Wychowawcze w Tusku, Damnicy i Słupsku

Akcja polegająca na przygotowaniu prezentów świątecznych „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” oraz „Słodki Zajączek”

Kształtowanie postaw prospołecznych.

37.

Szpital w Słupsku

Inscenizacja dla pacjentów oddziału chirurgicznego i pediatrycznego.

Udział w akcji „Książka z której wyrosłeś” – Samorządzik klas I-III.

Występ dla najmłodszych pacjentów, rozwijanie empatii wśród zdrowych dzieci.

Przekazanie najmłodszym pacjentom szpitala książeczek do czytania.

38.

Fundacja „Nadzieja” w Słupsku

Uczestnictwo w marszu godności i festynie organizowanym przez fundację „Nadzieja”.

Przygotowanie ciasta na festyn integracyjny, zwrócenie uwagi zdrowym dzieciom na prawo do godnego życia osób niepełnosprawnych (zwłaszcza dzieci), rozwijanie wrażliwości i empatii wśród uczestników.

39.

Urząd Miasta w Słupsku

Udział w debacie dotyczącej strategii kulturalnej Słupska.

Wizyta w gabinecie Prezydenta Miasta – kl. 3c.

Przedstawienie projektów dotyczących funkcjonowania placówek kulturalnych i rozwoju kultury w naszym mieście.

40.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna SANEPID Słupsk

Realizacja programów edukacyjnych oraz działań profilaktycznych i prozdrowotnych.

Poszerzenie zakresu działalności profilaktycznej i prozdrowotnej, zdrowsze dzieci w szkole

41.

Placówka socjalizacyjna „Mój dom – moja przyszłość”

Udział w akcji pieczenia ciast urodzinowych dla wychowanków placówki.

Wyprawienie urodzin klasowych uczennicy z kl. 6c.

42.

Firma „Alko” Bogusław Bąk

Dofinansowanie do V Wojewódzkiego Konkursu „Śpiewajmy kolędy”

Pozyskanie nagród.

43.

Stowarzyszenie Misjonarzy Salezjańskich

Pomoc na rzecz Misji

Przekazanie pieniędzy na rzecz Afrykańskich Dzieci uzyskanych ze sprzedaży ciasteczek oraz loterii fantowych.

44.

Fundacja im. Jana Pawła II

Pomoc ubogiej uzdolnionej młodzieży.

Przeprowadzenie kwesty i przekazanie pieniędzy na rzecz funduszu stypendialnego.

45.

Stowarzyszenie Przyjaciół Grodna i Wilna

Współpraca z członkami stowarzyszenia.

Zbiórka darów rzeczowych dla dzieci z Białorusi.

46.

Caritas Polska

Udział w ogólnopolskiej akcji „Pola Nadziei”.

Kwesta na rzecz hospicjum w Darłowie.

47.

CREDIT AGRICOLE

Udział w akcji pod nazwą „Bank z klasą”, realizacja modułu „W świecie pieniądza”.

Zapoznanie dzieci z wiedzą z zakresu bankowości.

48.

Parafia św. Mikołaja w Gdyni Chylonia

Przygotowanie dzieci z ERM do konkursu wiedzy o Bł. Janie Pawle II oraz do konkursu pieśni roku.

Nawiązanie kontaktu z grupą ERM w Gdyni oraz udział w Archidiecezjalnym Dniu Wspólnoty Eucharystycznego Ruchu Młodych.

Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Wydział Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, wi@um.slupsk.pl

Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, fax: (59) 842 47 60, e-mail: we@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013