II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2
Adama Mickiewicza 32, 76-200 Słupsk
telefon: 59 8424962
59 8424894
e-mail: 
www: http://lo2.slupsk.pl/

Kalendarium

1 września 2017Rok szkolny 2017/2018

Kalendarz pracy
w II Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku
w roku szkolnym 2017/2018

Data Wydarzenie
04.09.2017 Inauguracja roku szkolnego
 • 10.00 - spotkanie klas II i III Gimnazjum z wychowawcami
  (w przydzielonych klasach)
 • 10.30 – klasy II i III Gimnazjum prowadzenie K. Mielczarek
 • 10.30 - spotkanie klas II i III Liceum z wychowawcami
  (w przydzielonych klasach)
 • 11.00 – klasy II i III Liceum – prowadzenie I. Ziółkowska
 • 11.00 - spotkanie klas I LO z wychowawcami
  (w przydzielonych klasach)
 • 11.30 – klasy I LO – prowadzenie I. Ziółkowska
23.12.2017-31.12.2017 Zimowa przerwa świąteczna
29.01.2018 -11.02.2018 Ferie zimowe
29.03.2018 - 03.04.2018 Wiosenna przerwa świąteczna
18.04.2018 - 20.04.2018

Egzamin gimnazjalny (dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych Gimnazjum i Liceum, wewnątrzszkolne badanie osiągnięć dla klas II LO)

27.04.2018 Zakończenie zajęć w klasach III LO - H. Machura
04.05.2018-07.05.2018

Przekazanie kompletu dokumentacji szkolnej klas III LO do zatwierdzenia i archiwizowania

04.05.2018 – 08.05.2018

Egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym (dni wolne od zajęć dydaktycznowychowawczych Gimnazjum i Liceum, wewnątrzszkolne badanie osiągnięć dla klas II Gim.)

18.05.2018 - 22.05.2018

Ustny egzamin maturalny z języka polskiego i języków obcych (21 i 22
maja - dni wolne od zajęć dydaktycznych w Liceum)

21.06.2018 Uroczystość zakończenie klas III Gimnazjum nr 3
22.06.2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

 • 9.00 – klasy II Gimnazjum –K. Mielczarek
 • 11.00 – klasy I i II Liceum – H. Machura
20.06.2018-22.06.2018 Przekazanie kompletu dokumentacji szkolnej do zatwierdzenia i archiwizowania

I semestr trwa od 4.09.2017 do 12.01.2018 – 18 tygodni

II semestr trwa:

- dla klas I i II LO oraz II i III gim. od 13.01.2018 do 22.06.2018 – 19 tygodni
- dla klas III LO do 27.04.2018 – 12 tygodni

Klasy I, II Gimnazjum i LO oraz III Gimnazjum pracują 37 tygodni

Klasy III LO pracują 30 tygodni

Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Wydział Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, wi@um.slupsk.pl

Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, fax: (59) 842 47 60, e-mail: we@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013