II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2
Adama Mickiewicza 32, 76-200 Słupsk
telefon: 59 8424962
59 8424894
e-mail: 
www: http://lo2.slupsk.pl/

Kalendarium

1 września 2016Rok szkolny 2016/2017

Kalendarz pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2
w roku szkolnym 2016/2017

Data

Wydarzenie

01.09.2016

Inauguracja roku szkolnego

· 8.45 – spotkanie klas I Gimnazjum z wychowawcami

(w przydzielonych klasach)

· 9.00 – klasy I Gimnazjum – prowadzenie K. Mielczarek

· 9.30 - spotkanie klas I LO z wychowawcami

(w przydzielonych klasach)

· 9.45 – klasy I LO prowadzenie P. Ziółkowski

· 10.15 - spotkanie klas II i III Gimnazjum z wychowawcami

(w przydzielonych klasach)

· 10.30 – klasy II i III Gimnazjum –

prowadzenie K. Mielczarek

· 11.00 - spotkanie klas II i III LO z wychowawcami

(w przydzielonych klasach)

· 11.15 – klasy II i III LO – prowadzenie P. Ziółkowski

23.12.2016 - 31.12.2016

Zimowa przerwa świąteczna

16.01.2017-29.01.2017

Ferie zimowe

13.04.2017-18.04.2017

Wiosenna przerwa świąteczna

19.04.2017 - 21.04.2017

Egzamin gimnazjalny (dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych Gimnazjum i Liceum, wewnątrzszkolne badanie osiągnięć dla klas II LO)

28.04.2017

Zakończenie zajęć w klasach III LO –P. Ziółkowski, H. Machura

04.05.2017-05.05.2017

Przekazanie kompletu dokumentacji szkolnej klas III LO do zatwierdzenia i archiwizowania

04.05.2017 – 08.05.2017

Egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym (dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych Gimnazjum i Liceum, wewnątrzszkolne badanie osiągnięć dla klas II Gim.)

10.05.2016, 11.05.2016 oraz 19.05.2017

Ustny egzamin maturalny z języka polskiego i języków obcych (10 i 11 maja - dni wolne od zajęć dydaktycznych w Liceum)

22.06.2017

Uroczystość zakończenie klas III Gimnazjum nr 3 – J. Jaśniewicz

23.06.2017

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

  • 9.00 – klasy I i II Gimnazjum –K. Mielczarek
  • 11.00 – klasy I i II Liceum – P. Ziółkowski, H. Machura

26.06.2017-30.06.2017

Przekazanie kompletu dokumentacji szkolnej do zatwierdzenia i archiwizowania

26.06.2017-30.06.2017

Przygotowanie logistyczne na rok szkolny 2017/2018 i obowiązek dyspozycyjności nauczycieli w godz. 9 – 13.

I semestr trwa od 1.09.2016 do 13.01.2017,

II semestr od 16.01.2017 do 23.06.2017

/klasy III LO do 28.04.2017/

Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Wydział Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, wi@um.slupsk.pl

Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, fax: (59) 842 47 60, e-mail: we@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013