II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2
Adama Mickiewicza 32, 76-200 Słupsk
telefon: 59 8424962
59 8424894
e-mail: 
www: http://lo2.slupsk.pl/

Rok Szkolny 2015/2016

Harmonogram spotkań z rodzicami
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Słupsku
w roku szkolnym 2016/2017

Data

Tematyka

8.09.2016 czwartek
g.17.00

§ Zapoznanie rodziców z organizacją roku szkolnego 2016/2017,

§ Wybory klasowych Rad Rodziców, wybór Rady Rodziców ZSO,

§ Informacja na temat wpłat na radę Rodziców,

§ Przypomnienie: WSO, Statutu Szkoły, kalendarza pracy szkoły,

§ Poinformowanie o wysokości składek na ubezpieczenie oraz kosztach związanych z wewnątrzszkolnym badaniem wyników nauczania klas II i III Gimnazjum i LO (e.w.),

§ Przekazanie informacji rodzicom o istniejącej pomocy pedagoga,

§ Przekazanie informacji o składaniu podań do Dyrektora Szkoły dotyczących zwolnień z lekcji w-f,

§ Przedstawienie planu wychowawczego klasy,

§ Przedstawienie harmonogramu wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania klas II i III Gimnazjum i LO (e.w.),

§ Przekazanie rodzicom klas I, loginów i haseł dostępowych do e-dziennika,

§ Poinformowanie o procedurach egzaminu gimnazjalnego klas III,

§ Złożenie przez rodziców uczniów klas III Gimnazjum pisemnej deklaracji wyboru języka obcego i poziomu zdawania na egzaminie gimnazjalnym

§ Poinformowanie o procedurach egzaminu gimnazjalnego i maturalnego rodziców uczniów klas III (kalendarz). Zwrócenie uwagi rodzicom, że uczestnictwo uczniów klas II i III w wewnątrzszkolnym badaniu osiągnięć jest obowiązkowe,

§ Zapoznanie z ofertą zajęć fakultatywnych, wyrównawczych i specjalistycznych,

§ Poinformowanie o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w bieżącym roku szkolnym.

3.11.2016
czwartek
g.17.00 

§ Spotkania z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów informujące o ocenach cząstkowych, frekwencji, zachowaniu,

§ Prezentacja koncepcji pracy szkoły na rok szkolny 2016/2017

§ Prezentacja osiągnięć uczniów w ramach wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania (e.w.),

§ Omówienie spraw bieżących.

8.12.2016
czwartek
g.17.00 

§ Przekazanie informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną na I półrocze

§ Omówienie spraw bieżących,

§ Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo w szkole,

§ Omówienie problemów wychowawczych,

§ Prezentacja osiągnięć uczniów w ramach wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania (e.w.).

12.01.2017
czwartek
g.17.00

§ Prezentacja wyników w nauce w I semestrze roku szkolnego,

§ Przekazanie rodzicom wyników nauczania i zachowania uczniów,

§ Przekazanie informacji o odbywających się zajęciach w mieście podczas ferii zimowych,

§ Bezpieczeństwo podczas wypoczynku zimowego,

§ Podjęcie działań zmierzających do zorganizowania w czerwcu balu dla klas III Gimnazjum,

§ Prezentacja osiągnięć uczniów w ramach wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania (e.w.).

  

23.03.2016
czwartek
g.17.00

 

§ Przekazanie informacji o zagrożeniu oceną niedostateczną uczniów klas III LO,

§ Zapoznanie rodziców klas III gimnazjum z procedurami egzaminu gimnazjalnego,

§ Przypomnienie zasad egzaminu maturalnego 2017,

§ Prezentacja osiągnięć uczniów w ramach wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania (e.w.).

18.05.2017
czwartek
g.17.00

 

§ Przypomnienie zapisów WSO dotyczących promocji, przeprowadzania egzaminów poprawkowych, sprawdzających, klasyfikacyjnych,

§ Informacja o ocenach cząstkowych, frekwencji, zachowaniu uczniów,

§ Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych,

§ Ocena klasy po roku pracy,

§ Ocena realizacji planu wychowawczego klasy,

§ Sprawy bieżące,

§ Prezentacja osiągnięć uczniów w ramach wewnątrzszkolnego badania wyników nauczania (e.w.).

 

Wychowawcy klas przebywają od godz. 17.00 w przydzielonych gabinetach, pozostali nauczyciele (oraz wychowawcy klas) przebywają w pokoju nauczycielskim od godz. 17.30 do 18.30.

 

Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Wydział Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, wi@um.slupsk.pl

Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, fax: (59) 842 47 60, e-mail: we@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013