II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2
Adama Mickiewicza 32, 76-200 Słupsk
telefon: 59 8424962
59 8424894
e-mail: 
www: http://lo2.slupsk.pl/

Rada Pedagogiczna

Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej
w II Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku
w roku szkolnym 2017/2018

Dzień Tematyka posiedzenia Rady Pedagogicznej
01.09.2017
Piątek g. 10.00
 • podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2016/2017
 • przedstawienie wniosków z nadzoru pedagogicznego za rok 2016/2017
 • przedstawienie organizacji roku szkolnego 2017/2018
 • zatwierdzenie dokumentów związanych z organizacją pracy szkoły w roku
  szkolnym 2017/2018
 • zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych
14.09.2017
Czwartek g. 15.30
 • przypomnienie wniosków z kontroli i nadzoru pedagogicznego
 • zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2017/2018
 • zatwierdzenie wniosków ITN
 • przedstawienie i zatwierdzenie koncepcji pracy szkoły
 • przypomnienie zasad funkcjonowania e-dziennika – odp. administrator
  szkolny
 • zatwierdzenie planów pracy zespołów samokształceniowych, biblioteki,
  Samorządu Uczniowskiego
 • szkolenie dot. zasad ewakuacji szkoły w przypadku zagrożenia
28.09.2017
Czwartek g. 15.30
 • analiza sytuacji uczniów klas programowo najniższych: warunki bytowe, stan
  zdrowia, zainteresowania, dotychczasowe osiągnięcia
 • prezentacja planu finansowego szkoły (opinia RP)
 • zaopiniowanie i zatwierdzenie składu osobowego komisji socjalnej
 • przypomnienie zasad organizacji projektu edukacyjnego Gimnazjum - K.
  Mielczarek
 • zapoznanie nauczycieli z aktami prawnymi (opcja)
 • prezentacja wyników ankiety dla rodziców uczniów klas I Gimnazjum i LO
 • dostosowania do egzaminu gimnazjalnego
12.10.2017
Czwartek g.15.30
 • spotkania zespołów samokształceniowych
9.11.2017
Czwartek g.15.30
 • spotkania zespołów samokształceniowych
7.12.2017
Czwartek g.15.30
 • spotkania zespołów samokształceniowych
11.01.2018
Czwartek g.15.30
 • klasyfikacja semestralna klas gimnazjalnych i licealnych
 • prezentacja sprawozdania i preliminarza wydatków komisji socjalnej (opinia)
 • dostosowania do egzaminu maturalnego (ew. gimnazjalnego)
15.02.2018
Czwartek g.15.30
 • spotkania zespołów samokształceniowych
22.03.2018
Czwartek g.15.30
 • spotkania zespołów samokształceniowych
25.04.2018
Środa g.15.30
 • klasyfikacja końcowa klas III LO
 • opiniowanie arkusza organizacyjnego szkoły
17.05.2018
Czwartek g.15.30
 • spotkania zespołów samokształceniowych
19.06.2018
Wtorek g.15.30
 • klasyfikacja roczna klas I i II LO i II, III Gimnazjum


Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Wydział Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, wi@um.slupsk.pl

Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, fax: (59) 842 47 60, e-mail: we@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013