II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2
Adama Mickiewicza 32, 76-200 Słupsk
telefon: 59 8424962
59 8424894
e-mail: 
www: http://lo2.slupsk.pl/

Rada Pedagogiczna

Harmonogram posiedzeń Rady Pedagogicznej
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Słupsku
w roku szkolnym 2016/2017

Dzień

Tematyka posiedzenia Rady Pedagogicznej

25.08.2016
czwartek
g. 13.30

 • organizacja roku szkolnego
 • zatwierdzenie dokumentów związanych z organizacją pracy szkoły w roku szkolnym 2016/2017
 • zatwierdzenie wyników egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych

15.09.2016 czwartek
g. 15.15

 • przypomnienie wniosków z kontroli i nadzoru pedagogicznego
 • zatwierdzenie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2016/2017
 • zatwierdzenie wniosków ITN
 • przedstawienie i zatwierdzenie koncepcji pracy szkoły
 • przypomnienie zasad funkcjonowania e-dziennika – odp. administrator szkolny
 • zatwierdzenie planów pracy zespołów samokształceniowych, biblioteki, Samorządu Uczniowskiego
 • szkolenie dot. zasad ewakuacji szkoły w przypadku zagrożenia

29.09.2016 czwartek
g. 15.15

 • analiza sytuacji uczniów klas programowo najniższych: warunki bytowe, stan zdrowia, zainteresowania, dotychczasowe osiągnięcia
 • prezentacja planu finansowego szkoły (opinia RP)
 • zaopiniowanie i zatwierdzenie składu osobowego komisji socjalnej
 • przypomnienie zasad organizacji projektu edukacyjnego Gimnazjum - K. Mielczarek
 • zapoznanie nauczycieli z aktami prawnymi (opcja)
 • prezentacja wyników ankiety dla rodziców uczniów klas I Gimnazjum i LO
 • dostosowania do egzaminu gimnazjalnego

13.10.2016
czwartek
g.15.15

 • Spotkania zespołów samokształceniowych

10.11.2016
czwartek
g.15.15

 • Spotkania zespołów samokształceniowych

15.12.2016
czwartek
g.15.15

 • Spotkania zespołów samokształceniowych

12.01.2017 czwartek
g.15.15

 • klasyfikacja semestralna klas I, II, III Gimnazjum i LO
 • prezentacja sprawozdania i preliminarza wydatków komisji socjalnej (opinia)
 • dostosowania do egzaminu maturalnego (ew. gimnazjalnego)

9.02.2017
czwartek
g.15.15

 • Spotkania zespołów samokształceniowych

9.03.2017
czwartek
g.15.15

 • Spotkania zespołów samokształceniowych

25.04.2017
wtorek
g.15.15

 • klasyfikacja końcowa klas III LO
 • opiniowanie arkusza organizacyjnego szkoły

18.05.2017
czwartek
g.15.15

 • Spotkania zespołów samokształceniowych

20.06.2017
wtorek
g.15.15

 • klasyfikacja roczna klas I i II LO i I, II, III Gimnazjum

26.06.2017
poniedziałek
g.10.00

 • Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego
 • analiza osiągnięć w pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczycieli i uczniów
 • podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2016/2017
 • sprawozdania z pracy zespołów
Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Wydział Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, wi@um.slupsk.pl

Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, fax: (59) 842 47 60, e-mail: we@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013