II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2
Adama Mickiewicza 32, 76-200 Słupsk
telefon: 59 8424962
59 8424894
e-mail: 
www: http://lo2.slupsk.pl/

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji
II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Adama Mickiewicza w Słupsku
na rok szkolny 2016/2017

§ 1

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2016/2017 reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 stycznia 2016 r. do pobrania pod adresem: https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2015/11/projekt.pdf

§ 2

W trakcie rekrutacji z wykorzystaniem Systemu Naboru :

1) kandydat, składając wniosek, określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału;

2) każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie;

3) jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów - zostaje on przydzielony do tego i TYLKO DO TEGO oddziału, który znajduje się najwyżej na liście jego preferencji;

4) kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów;

5) kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły, składa dokumenty: świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

6) Kandydat umieszczony na liście przyjętych do danej szkoły składa oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. NIEZŁOŻENIE ORYGINAŁÓW POWODUJE SKREŚLENIE KANDYDATA Z LISTY PRZYJĘTYCH.

§ 3

Kandydaci do II LO maja obowiązek złożyć następujące dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie potwierdzone podpisem kandydata oraz rodzica (prawnego opiekuna)
  • Świadectwo ukończenia gimnazjum,
  • Zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • Potwierdzone zaświadczenia/dyplomy o szczególnych osiągnięciach
  • Kartę zdrowia,
  • 2 fotografie,
  • Ankietę dotyczącą wyboru języka.

§ 4

Oferta edukacyjna w roku szkolnym 2016/2017

Klasa/profil

Kierunek kształcenia

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym

Języki obce

I A

POLITECHNICZNA

liczba miejsc 32

Klasa I A - politechniczna.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to:

matematyka (20h w cyklu trzyletnim)

informatyka (8h w cyklu trzyletnim)

fizyka (9h w cyklu trzyletnim).

Przeznaczona dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem uzdolnień i pasji w dziedzinie matematyki, fizyki i informatyki, niezbędnych dla przyszłych studentów politechnik. W ramach przedmiotów dodatkowych odbywać się będą zajęcia rysunku technicznego. Zapraszamy przyszłych inżynierów, architektów, twórców nowych technologii, ale też pasjonatów przedmiotów ścisłych.

Matematyka,
Informatyka,
Fizyka.

j. angielski,

j. francuski,

j. niemiecki,

j. rosyjski,

j. włoski,

j. hiszpański

I B

BIOLOGICZNO-CHEMICZNA

liczba miejsc 32

Klasa I B - biologiczno-chemiczna. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to:

biologia (10h w cyklu trzyletnim)

chemia (9h w cyklu trzyletnim)

fizyka (9h w cyklu trzyletnim)

Organizowana dla uczniów pragnących rozwijać swoją wiedzę ze świata biologii, zainteresowanych eksperymentami chemicznymi i fizyką. W ramach przedmiotów dodatkowych odbywać się będą zajęcia języka łacińskiego dla lekarzy. Zapraszamy przyszłych studentów kierunków medycznych, weterynarii, kierunków biologicznych, badaczy fizycznych zagadek Wszechświata.

Biologa,

Chemia,

Fizyka.

j. angielski,

j. francuski,

j. niemiecki,

j. rosyjski,

j. włoski,

j. hiszpański

I C

MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA

liczba miejsc 32

Klasa I C - matematyczno - geograficzna.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to:

matematyka (18h w cyklu trzyletnim)

fizyka (10h w cyklu trzyletnim)

geografia (9h w cyklu trzyletnim)

Organizowana dla pasjonatów przedmiotów ścisłych, ale i miłośników podróży, pragnących poznawać tajemnice świta. W ramach przedmiotów dodatkowych odbywać się będą zajęcia z podstaw architektury. Zapraszamy przyszłych studentów politechnik i uniwersytetów technicznych.

Matematyka

Fizyka,

Geografia,

j. angielski,

j. francuski,

j. niemiecki,

j. rosyjski,

j. włoski,

j.hiszpański

I D

PRZYRODNICZA

liczba miejsc 32

Klasa I D - przyrodnicza.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to:

biologia (10h w cyklu trzyletnim)

chemia (10h w cyklu trzyletnim)

język angielski (16h w cyklu trzyletnim)

Przeznaczona dla pasjonatów przedmiotów przyrodniczych, którzy planują swoją dalszą edukację, nie tylko w Polsce, ale i także poza jej granicami. W ramach przedmiotów dodatkowych odbywać się będą zajęcia Science (w języku angielskim). Zapraszamy przyszłych studentów przedmiotów przyrodniczych w całej Europie.

Biologia,

Chemia,

Język angielski

j. angielski,

j. francuski,

j. niemiecki,

j. rosyjski,

j. włoski,

j. hiszpański

§ 5

TERMINARZ REKRUTACJI

Składanie dokumentów do wybranych szkół ponadgimnazjalnych

od 9 maja 2016 r.
do 22 czerwca 2016 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 24 czerwca 2016 r.
do 28 czerwca 2016 r.
do godz. 12:00

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i pozostałych dokumentów o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

od 28 czerwca 2016 r.

od godz. 12:00

do 30 czerwca 2016 r.

do godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

1 lipca 2016 r.
do godz. 12:00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.

od 1 lipca 2016 r.
do 7 lipca 2016 r.
do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

8 lipca 2016 r.
do godz. 12:00

Copyright © 2011 Urząd Miejski w Słupsku Wydział Informatyczny, tel.: (59) 848 83 13, wi@um.slupsk.pl

Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia
Nadzór merytoryczny:
Urząd Miejski w Słupsku Wydział Edukacji, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
tel.: (59) 848 83 22, fax: (59) 842 47 60, e-mail: we@um.slupsk.pl
pokoje: 200, 201, 202, 203, 204, 205

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013