pl  gb  de
Burmistrzowie i Prezydenci
Burmistrzowie, Prezydenci oraz Przewodniczący
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej

Burmistrzowie i Nadburmistrzowie Stolp im Pommern w latach 1340 - 1945
 1. Jacobus Sippellow (Sypelow) [1340]
 2. Hannes Hasert (Hashart) [1350]
 3. Nicolaus Darsow [1350; 1352]
 4. Arnold Ditbern (Detbern) [1350; 1387]
 5. Betekinus Damerowe [1364]
 6. Arnoldus Herp [1364]
 7. Thydericus Ghusow [1364]
 8. Hannes Erp I. [1385; 1387]
 9. Heyne Grope [1385; 1387]
 10. Walther Dirssow (Dirsaw) [1387]
 11. Ciawes Gantzeke [1387]
 12. Gherold Massow [1387]
 13. Marten Kaiff [1387]
 14. Tidericus Wegener [1416]
 15. Tidericus Culemey [1416]
 16. Jacobus Roschilt [1416]
 17. Johannes Erp II. [1424]
 18. Hinricus Wend [1424]
 19. Hans Kop [1445]
 20. Thomas van deme Haghen [1445, 1448]
 21. Jacob Lensyn [1445]
 22. Cordt Mitzlaff (Mißlaff, Meslawff) [1459, 1460]
 23. Nicolaus Swuchow (Schwochow) [1459,1467]
 24. Johannes Jordan [1476]
 25. Nicolaus Schulte (Sculte) [1476, 1494]
 26. Nicolaus Teßmer [1476, 1492]
 27. Nicolaus Wolder [1476]
 28. Georgius Perlin [1476]
 29. Nicolaus Vormann [1476; 1502] osiadły w dziedzicznym majątku Gumbin (Głobino) i Criwan (Krzywań)
 30. Kersten Lichtevoth [1485; 1492]
 31. Jacobus Lichtevoth [1500]
 32. Jurgen Swave (Schwabe) [1507; 1515]
 33. Hans Mitzlaf (Mißlaff) [1511; 1539]
 34. Jacob Curdt [1518]
 35. Peter Klemptze [1521; 1529]
 36. Jacob Schult [1528]
 37. Hans Smid [1531]
 38. Daberman Gerke [1532; 1538; 1544]
 39. Peter Swave (Schwabe) [1544]
 40. Ambrosius Fritz [1544]
 41. Joachim Mitzlaff [1544; 1579]
 42. Jochim Pritze I. [1571; 1579]
 43. Bartholomeus Schulte [1575 do 1577]
 44. Michael Fritz [ok. 1580]
 45. Matthias Palbitzke [ok. 1590] osiadły w dziedzicznym majątku Warbelin (Warblewo) i Nemitz (Niemica)
 46. Dionysius Hoppe [1591; 1593]
 47. Michael Klemptze vel Klemptzen [1591; 1604]
 48. Johannes Colrep (Colrepius) [1596; 1608]
 49. Ambrosius Mitzlaff [1608; 1610]
 50. Wulff Puttkamer [1608; 1625] osiadły w dziedzicznym majątku Jeseritz (Jezierzyce)
 51. Daniel Gerdt (Gehrt) [1617; 1625]
 52. Georg Palbitzke [1622] osiadły w dziedzicznym majątku Nemitz (Niemica), starosta
 53. Conrad Lebun (Labun) [1630; 1638]
 54. Georg Lettow [ok. 1630] osiadły w dziedzicznym majątku Wazow (?)
 55. Joachim Pritze II [1631]
 56. Michael Ninnemer [1635 - 16(?)]
 57. Georg Lehmann [1647; 1652] dyplomowany jurysta (prawnik)
 58. Joachin Maes (Maeß) [1647 - 1650] (uszlachcony 4. 6.1622)
 59. Jacob Jandeke [1647 - 16(?)] osiadły w dziedzicznym majątku Muttrin (Motarzyno)
 60. Friedrich Palbitzke (Balbitzky) [1653 - 16(?)], starosta
 61. Gregorius Fleske (Flesche) [1653; 1654]
 62. Ernst Ryse [1654 - 16(?)]
 63. Salomon Myrschaeus [1662 - 1688] dyplomowany jurysta, starosta
 64. Peter Hille [1667 - 1680] starosta
 65. Georg Lubbecke I [1669]
 66. Gustav Bogislaff Lehmann [1680 - 1683] dyplomowany jurysta
 67. Friedrich (von) Tessen [ok. 1680]
 68. Georg Lübbecke II [1683 - 1703]
 69. Laurentius Birckholz [16(?) - 1687]
 70. Simon Heinrich Baumann [1687 - 1691]
 71. Franz Heinrich Lehmann [1691 - 1717]
 72. Johann Peter Hille (Hill) [1704 - 1719]
 73. Paul Kohlhardt (Colhard) [1718 - 1738] starosta
 74. Leberecht Gerlach [1719 - 17(?)] starosta
 75. Andreas Ernst Dircks [1726 - 17(?)] wicestarosta (odpowiednik)
 76. Laurentius Mattheus Baumann [17(?) - 1735]
 77. Johann Bogislaw Hille (Hill) [17(?) - 1739] dr praw
 78. Johann Matthias Müller [1739 - 1746] starosta
 79. David Friedrich Gerner [1745 - 1754]
 80. Johann Cristian Meyen [1747 - 17(?)]
 81. Friedrich Anastasius Andrae [1749 - 17(?)] starosta
 82. Schmidthammer [1753 - 1763] starosta
 83. Hille [1763 - 17(?)]
 84. Johann Gottlieb Specht [1763 - 1775]
 85. Friedrich David Seyffert [1786 - 1809, 1813/14]
 86. Johann Gabriel Höpner [1786 - 1795]
 87. Daniel Friedrich Gottlieb Zencke [1815 - 1827]
 88. Friedrich Wilhelm Arnold [1827 do śmierci 1846]
 89. Erich Werner Ottomar Runge [1847 - 1852]
 90. Albert Wahl [1854 - 1865]
 91. C.W.Heinrich Stoessell [1866 - 1890] burmistrz i dyrektor policji
 92. Wilhelm Maurer [1890 - 1893]
 93. Hans Matthes [1893 - 1905] budowniczy Ratusza (1899-1901)
 94. Werner Zielke [1905 - 1924] nadburmistrz
 95. Edwin Renatus Hasenjaeger [1925 - 1933] nadburmistrz
 96. Richard Langeheine [1933 - 1934], nadburmistrz
 97. Walter Sperling [1934 - 1945] dr praw, nadburmistrz
Burmistrzowie, Prezydenci oraz Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (odpowiednik Prezydenta) w Słupsku od kwietnia 1945 roku
 1. Władysław Fedorowicz, burmistrz [24.04. 1945 - 11.08.1945]
 2. Teofil Kuna, burmistrz [11.08.1945 - 14.12.1945]
 3. Klemens Czarnecki, p.o. Burmistrza [14.12.1945 - 4.01.1946]
 4. Heliodor Szmyciński, Prezydent Słupska [4.01.1946 - 9.09.1946]
 5. Leopold Przewoźniczek, p. o. Prezydenta Słupska [9.09.1946 - 12.11.1946]
 6. Jerzy Kowalski, Prezydent Słupska [12.11.1946 - 8.07.1947]
 7. Franciszek Czupryniak, Prezydent Słupska [29.07.1947 - 28.02.1949]
 8. Julian Gryczuk, Prezydent Słupska [2.03.1949 - 6.06.1950]
 9. Jan Szurkiewicz, Przewodniczący PMRN [6.06.1950 - 16.11.1950]
 10. Jerzy Poznakowski, p.o. Przewodniczącego PMRN [17.11.1950 - 1.08.1951]
 11. Przewodniczący PMRN [1.08.1951 - 9.03.1952]
 12. Mieczysław Jankowski, p.o. Przewodniczącego PMRN [9.03.1952 - 1.10.1952]
 13. Edmund Gryz, Przewodniczący PMRN [1.10.1952 - 28.09.1953]
 14. Klemens Sykutera, Przewodniczący PMRN [28.09.1953 - 18.12.1954]
 15. Bernard Butowski, Przewodniczący PMRN [18.12.1954 - 9.10.1956]
 16. Klemens Cieślak, Przewodniczący PMRN [9.10.1956 - 1.02.1961]
 17. Jan Stępień, Przewodniczący PMRN [1.02.1961 - 14.02.1969]
 18. Włodzimierz Tyras, Przewodniczący PMRN [14.02.1969 - 9.12.1973] Prezydent Słupska [15.12.1973 - 23.06.1975]
 19. Stanisław Laskus, Prezydent Słupska [23.06.1975 - 2.11.1979]
 20. Edmund Retzlaff, Prezydent Słupska [2.11.1979 do stycznia 1982]
 21. Stanisław Szyszko, p.o. Prezydenta Słupska [od stycznia 1982 do marca 1982]
 22. Antoni Bernatowicz, Prezydent Słupska [od kwietnia 1982 do października 1986]
 23. Maciej Kobyliński, Prezydent Słupska [od października 1986 do maja 1990]
 24. Wiesław Kurtiak, Prezydent Słupska [od czerwca 1990 do września 1991]
 25. Teresa Krasowska, Prezydent Słupska [od października 1991 do lipca 1994]
 26. Jerzy Mazurek, Prezydent Słupska [od lipca 1994 do stycznia 2002]
 27. Jerzy Wandzel, Prezydent Słupska [od stycznia 2002 do listopada 2002]
 28. Maciej Kobyliński, Prezydent Słupska [od listopada 2002 do grudnia 2014]
 29. Robert Biedroń, Prezydent Słupska [od 6 grudnia 2014 do chwili obecnej]


* W części niemieckiej historii miasta daty sprawowania urzędu burmistrza są takie same dla dwóch lub trzech osób, bądź pokrywają się częściowo ze sobą. Ówczesny system administracji lokalnej przewidywał, że władzę ustawodawczą sprawowała 12-osobowa Rada Miejska, która wybierała spośród siebie 3 lub 2 burmistrzów jako władzę wykonawczą.
Źródła:
Archiwum Państwowe w Słupsku; „Historia Słupska”, praca zbiorowa pod redakcją Stanisława Gierszewskiego wydana nakładem Polskiego Towarzystwa Historycznego - Oddział w Słupsku, Wydawnictwo Poznańskie 1981;
www.stolp.de
Antoni Bernatowicz, Prezydent Słupska [od lipca 1982 do października 1986]Bernard Butowski, Przewodniczący PMRN [18.12.1954 - 9.10.1956]Klemens Cieślak, Przewodniczący PMRN [9.10.1956 - 1.02.1961]Edmund Gryz, Przewodniczący PMRN [1.10.1952 - 28.09.1953]Edmund Retzlaff, Prezydent Słupska [2.11.1979 do stycznia 1982]Edwin Renatus Hasenjaeger [1925 - 1933] nadburmistrzHans Matthes [1893 - 1905] budowniczy Ratusza (1899-1901)Wiesław Kurtiak, Prezydent Słupska [od czerwca 1990 do września 1991]Jan Stępień, Przewodniczący PMRN [1.02.1961 - 14.02.1969]Jan Szurkiewicz, Przewodniczący PMRN [6.06.1950 - 16.11.1950]Jerzy Mazurek, Prezydent Słupska [od lipca 1994 do stycznia 2002]Jerzy Poznakowski, p.o. Przewodniczącego PMRN [17.11.1950 - 1.08.1951]Jerzy Wandzel, Prezydent Słupska [od stycznia 2002 do listopada 2002]Klemens Sykutera, Przewodniczący PMRN [28.09.1953 - 18.12.1954]Maciej Kobyliński, Prezydent Słupska Richard Langeheine [1933 - 1934], nadburmistrzStanisław Laskus, Prezydent Słupska [23.06.1975 - 2.11.1979]Teresa Krasowska, Prezydent Słupska [od października 1991 do lipca 1994]Walter Sperling [1934 - 1945] dr praw, nadburmistrzWerner Zielke [1905 - 1924] nadburmistrzWładysław Fedorowicz, burmistrz [24.04. 1945 - 11.08.1945]Włodzimierz Tyras, Przewodniczący PMRN [14.02.1969 - 9.12.1973]Galeria Prezydentów w Ratuszowej Wieży
© 2018 Urząd Miejski w Słupsku
Wykonanie: INVENTOR Multimedia